Metalokeramički i cirkumparni mostovi

Metalokeramički i cirkumparni mostovi

Pacijent je kod nas došao nezadovoljan prethodnim metalokeramičkim mostovima. (donja slika) Mostovi su bili stari, došlo je do njihovog razdvajanja kao posledica parodontopatije. Pacijentu se nije dopadao ni izgled zuba ni njihova boja. Posle detaljne analize i plana terapije, pacijentu je izvađen zaostali koren sa cistom, urađena mu je i apikotomija na drugom zubu, sanirane su mu sve karijesne lezije i na kraju su mu zubi prebrušeni i uzet je otisak za cirkularni most u gornjoj i donjoj vilici. Boja i oblik zuba prilagođenu su pacijetovim željama.