Livena nadogradnja i metalokeramička krunica

Livena nadogradnja i metalokeramička krunica

Pacijentkinja se javila jer joj je pukao prvi gornji desni premolar. Na snimku je uočeno da je zub lečen, da je punjenje bilo zadovoljavajuće i da na korenu nije bilo procesa. Zbog velikog nedostatka kruničnog dela zuba, odlučili smo se za livenu nadogradnju, kojom smo ojačali koren zuba i nadomestili brušeni deo. Nakon toga je uzet otisak i odrađena je metalokeramička kruna u istoj boji i obliku kao susedni zubi.