Kompozitna faseta

Kompozitna faseta

Pacijentkinja je došla sa nadograđenom gornjom jedinicom (donja slika) gde se plomba razlikovala od zuba. Urađena joj je kompozitna faseta. Kompozitne fasete se izrađuju od kompozitnih materijala. One se pripremaju i postavljaju tokom jedne posete stomatologu. One imaju svrhu da poprave oblik, izgled i sjaj vašeg prirodnog zuba. Osmeh čini prirodnim i estetski privlačnijim. Kompozitne fasete postižu skoro isti efekat kao i keramičke. Razlika keramičkih i kompozitnih faseta je pre svega u ceni, ali i u vremenu izrade.